Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Dod o hyd i Ddelweddau Llonydd a Symudol: Delweddau llonydd ar-lein

Canllaw i'ch helpu i ddod o hyd i ddelweddau llonydd a symudol. This guide is available in English

Darganfod delweddau ar-lein

Gellir chwilio delweddau ar gyfer defnyddio geiriau allweddol neu dagiau.  Dyma rai enghreifftiau o safleoedd i'ch helpu i ddechrau:

Gall cynnal chwiliad delwedd llwyddiannus ddibynnu ar derminoleg, termau cysylltiedig, a sillafu amgen.  Er enghraifft, gallai ‘rhyfel’ fod yn ‘wrthdaro, ymladd, rhyfela’. I gael rhagor o wybodaeth am dechnegau chwilio, gweler ein Canllaw i Dechnegau Chwilio.

Mae ail-lunio'r ddelwedd yn seiliedig ar gyd-destun yn ffordd o chwilio gan ddefnyddio maen prawf fel lliw, siâp, gwead neu hyd yn oed trwy lanlwytho eich delwedd eich hun a defnyddio hynny i chwilio am ddelweddau eraill.  Mae enghreifftiau o wefannau sy'n caniatáu'r dull hwn o chwilio yn cynnwys:

Cyfnodolion defnyddiol

Mae cyfnodolion ar-lein ac argraffedig yn ffynhonnell arall o ddelweddau.

Cronfa ddata delweddau a chasgliadau

Mae llawer o gronfeydd data delweddau a chasgliadau delwedd ar gael ar y Rhyngrwyd, trwy wefannau amgueddfeydd, archifau, orielau, llyfrgelloedd ac ymchwil.

Mae rhai enghreifftiau'n cynnwys:

  • The Met's Collection - mae 375,000 o ddelweddau o weithiau cyhoeddus ar gael o dan Creative Commons Zero (CC0) i ddefnyddio, rhannu ac ailgymysgu - heb gyfyngiad.

  • MorgueFile