Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Dod o hyd i Ddelweddau Llonydd a Symudol: Delweddau symudol ar-lein

Canllaw i'ch helpu i ddod o hyd i ddelweddau llonydd a symudol. This guide is available in English

Dod o hyd i ddelweddau symudol ar-lein

Gellir gweld ffilmiau neu glipiau ar-lein trwy feddalwedd chwarae, fel Windows Media Player, Real, VLC neu QuickTime. Fel arall, gellir eu defnyddio mewn cyflwyniadau fel PowerPoint neu adnoddau ar y we. Gall y safleoedd canlynol helpu gyda'r chwilio am ddelweddau symudol:

Teledu free-to-air - gwasanaethau ar alw

Mae darlledwyr 'free-to-air’ yn y DU yn darparu mynediad at raglenni o'u gwasanaethau ar alw, fel arfer am gyfnod penodol (7 diwrnod o leiaf).

Television and Radio Index for Learning and Teaching (TRILT)

Mae Television and Radio Index for Learning and Teaching (TRILT) yn wasanaeth rhestru ar-lein cynhwysfawr ar gyfer teledu a radio y DU a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer defnyddwyr addysgol.

  • Rhestrau ar gyfer mwy na 560 o sianeli teledu a radio gyda data o 1923 ymlaen.
  • Mae'r archif yn helpu defnyddwyr i nodi deunydd sydd ar y gweill ac sydd eisoes wedi'i ddarlledu i gefnogi eu gwaith.
  • Mae data ar gael ddeng niwrnod cyn ei drosglwyddo.

Teledu BoB a Radio ar-Iein

BoB yw Dysgu ar Sgrin ar deledu Ar Alw a gwasanaeth radio ar gyfer addysg sy'n caniatáu i chi recordio a gweld teledu a radio ar-lein o dros 65 o sianeli am ddim gan gynnwys archif o dros 2 filiwn o raglenni.  Gallwch edrych arno  ar y campws neu gartref (y DU yn unig).

  • Recordio teledu a radio yn gyflym ac yn syml
  • Gweld dros 1 miliwn o raglenni ar gael yn yr archif
  • Creu clipiau i'w defnyddio mewn darlithoedd neu eu hanfon at fyfyrwyr
  • Cadw rhestrau chwarae o'ch hoff ddarllediadau a'ch cyfresi
  •  Peidiwch byth â cholli rhaglen gyda byffer o 30 diwrnod

Cronfeydd data a chasgliadau delweddau symudol

Mae nifer cynyddol o gronfeydd data delweddau symudol ar gael ar y Rhyngrwyd, trwy wefannau archifau, llyfrgelloedd ac ymchwil. Mae rhai safleoedd yn cynnig ffrydio tra bod eraill yn caniatáu i chi lawrlwytho'r clip / ffilm. Isod ceir detholiad:

Sefydliadau a chymdeithasau

Mae'r rhain yn gysylltiadau defnyddiol i sefydliadau a chymdeithasau sy'n gysylltiedig â delweddau llonydd a symudol: