Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw ymwybyddiaeth pobl fyddar: Cyflwyniad

Ymwybyddiaeth pobl fyddar.
This guide is also available in English

Ynglŷn â Byddardod

Byddardod yw methu clywed. Yn ôl Action on Hearing Loss, mae gan o leiaf 11 miliwn o bobl (tua un o bob chwech o boblogaeth y DU) raddau amrywiol o golled clyw.  Amcangyfrifir y bydd y ffigur hwn yn codi i 15 miliwn erbyn 2035.

Y boblogaeth F/fyddar yn y DU​

Mewn pobl dros 50, mae gan o leiaf 40% ryw fath o golled clyw ac mae hyn yn codi i tua 70% mewn oedolion dros 70. Mae 900,000 yn cael eu hystyried yn ddifrifol neu’n hollol fyddar. Amcangyfrifir bod 24,000 yn defnyddio iaith arwyddion fel eu hiaith gynradd. 

Mae tua 50,000 o blant yn y DU sydd â nam ar eu clyw a ganwyd hanner y nifer hwnnw gydag ef. 

Ynglŷn â’r Canllaw Llyfrgell hwn

Bydd y canllaw hwn yn darparu gwybodaeth a chysylltiadau i adnoddau llyfrgell PDC a gwybodaeth bellach yn ymwneud â byddardod a diwylliant Byddar. Mae yna hefyd adran leol wedi'i hanelu at bobl B/byddar yn Ne Cymru sy'n astudio ac yn gweithio yn PDC. 

Cysylltiadau Allweddol

Blogiau i’r byddar