Skip to Main Content

Cymorth Rhestr Ddarllen: Cartref

Also available in English

Croeso

Croeso i Restrau Darllen ar lein PDC

 

Talis Aspire, yw system rhestrau darllen ar lein PDC, ac yn rhan bwysig ym mhrofiad myfyrwyr. Yn sicrhau bod gan fyfyrwyr mynediad i’r adnoddau rydych chi eisiau iddynt eu gweld, mae’r system hefyd yn gallu helpu myfyrwyr cynllunio a threfnu eu hastudiaethau a’u hymchwil. Gall mewnbwn Academyddion arwain myfyrwyr o amgylch eu pynciau a’u darparu gydag amrywiaeth o adnoddau a deunyddiau. Mae myfyrwyr yn cael mynediad di-dor a chyson i’w hadnoddau a gallant ddefnyddio nodweddion personoli. Gall academyddion weld sut mae adnoddau’n cael eu defnyddio gan roi cipolwg ar ymgysylltiad myfyrwyr.

 

Bydd y canllaw hwn yn disgrifio rhai o’r manteision i ddefnyddio’r system rhestrau darllen ar-lein. Mae fideos hyfforddi i’ch tywys, o greu rhestr sylfaenol i restrau anodi a gofyn am adnoddau digidol. Byddwch hefyd yn dod o hyd i thudalennau cymorth a chefnogaeth.