Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

A – Z ar gyfer Profion a Mesurau Seicolegol: Hafan

Dod o hyd i brofion, graddfeydd a holiaduron ar gyfer Seicoleg
This page is also available in English

Ynglŷn â

Beth yw profion seicolegol?​

Mae profion seicolegol yn offerynnau a ddefnyddir gan seicolegwyr i fesur nodweddion ymddygiadol pobl, fel cof, cudd-wybodaeth, personoliaeth, addasrwydd ar gyfer gwaith, gwerthoedd, rôl rhyw, ac yn y blaen. Dyma ddiffiniad o Sefydliad Seicoleg Gwaith y DU:

 

 

"A brief sample of someone's behaviour, obtained under standard conditions, and scored according to a fixed set of rules that provide a numeric score or classification" (Myors & Carstairs, 2001).

Ble

Ble alla i ddod o hyd i brofion a graddfeydd? ​

Defnyddiwch y canllaw hwn i ganfod neu bori drwy'r profion.  Dewiswch lythyren o'r A-Z neu teipiwch enw'r prawf yn y blwch chwilio. 

Profion wedi'u lleoli ... 

Yn y Llyfrgell - naill ai fel erthyglau mewn cyfnodolion ysgolheigaidd, neu mewn llyfrau. 

Yn yr Adran Seicoleg - cedwir rhai profion yn yr adran Seicoleg at ddefnydd myfyrwyr yn yr adran honno.  Rhaid i chi ymgynghori â'r tiwtor i'w gymeradwyo cyn cael mynediad i'r profion. 

Chwiliwch am erthyglau am brofion seicolegol a sut y cawsant eu defnyddio mewn PsycARTICLES a PsycINFO 

Ar y we - mae ychydig o brofion “poblogaidd” ar gyfer hunanasesu ar wefannau fel BBC Science & Nature. 

Cysylltiadau defnyddiol

Chwilio am erthyglau ynghylch Profion a Mesurau Seicolegol

Defnyddiwch PsycInfo neu PsycArticles

  • Ewch i'r Advanced Search 
  • Defnyddiwch y saeth i lawr yn y blwch chwilio cyntaf, sgroliwch i lawr i'r gwaelod i ddod o hyd i “Test and meadure - TM” a dewiswch yr opsiwn hwn. 
  • Gallwch naill ai ddefnyddio hwn fel maes chwilio gyda'ch allweddeiriau eich hun i ddod o hyd i erthyglau sy'n defnyddio profion a mesurau neu ddefnyddio'r cyswllt isod o dan y blwch chwilio “Look up Test & Measurers” i ddewis prawf penodol. 
  •  Mae rhai erthyglau yn cynnwys y prawf seicolegol a ddefnyddir, weithiau o gyswllt o fewn testun llawn yr erthygl.