Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff: Cefnogaeth ar gyfer addysgu

This guide is also available in English

Rhestrau darllen

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau sy'n defnyddio Blackboard gyrchu eu rhestrau darllen ar-lein, ar yr amod bod darlithwyr yn trosglwyddo'r wybodaeth i'r Llyfrgell. 

 

Mae'r Llyfrgellydd Adnoddau Digidol, , Rachael Johnson, yn cydlynu creu rhestrau darllen ar-lein a chysylltiadau modiwlau iddi. 

 

Anfon eich rhestrau atom 

Mae'n bwysig anfon y wybodaeth hon atom ymhell cyn dechrau eich modiwl er mwyn rhoi digon o amser i ni gael llyfrau ar y silffoedd neu gael copïau electronig o ddeunydd. 

 

Rhestrau Darllen Ar-lein 

Rydym bellach yn gallu rhoi eich rhestrau darllen ar-lein a'u cynnwys yn eich modiwlau Blackboard. 

Mae mwy o wybodaeth, gan gynnwys "canllaw sut i" ar gael yma.

 

Awgrymu Adnoddau Newydd

Fel aelod o staff academaidd gallwch argymell llyfrau, e-lyfrau neu DVDs i'r llyfrgell eu prynu. 

Ystyrir ceisiadau newydd am gyfnodolion a chronfeydd data hefyd yn flynyddol, ond efallai y bydd yn rhaid eu cydbwyso trwy ganslo oherwydd cyfyngiadau cyllid. 

Cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cyfadran i drafod eich gofynion. 

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen argymell llyfr. 

 

Sylwer, nid yw cyflwyno cais yn gwarantu pryniant. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Polisi Rheolaeth Casgliadau.

 

Canllawiau Pwnc

Mae ein canllawiau pwnc yn rhoi gwybodaeth allweddol i fyfyrwyr a staff am ein casgliadau. 

Mae pob canllaw pwnc yn cyflwyno adnoddau allweddol a'r gefnogaeth arbenigol y mae'r Llyfrgell yn ei darparu i fyfyrwyr a staff - llyfrau, erthyglau cyfnodolion, ffynonellau cynradd ac arbenigol megis archifau, cyhoeddiadau'r llywodraeth, papurau gwaith, deunyddiau cyfreithiol a setiau data. 

Os ydych chi eisiau trafod canllaw presennol neu ofyn am ganllaw pwnc newydd, siaradwch â'ch Llyfrgellydd.

Llythrennedd gwybodaeth

Trefnu sesiynau llythrennedd gwybodaeth i'ch myfyrwyr 

Mae Llyfrgellwyr Cyfadran yn darparu sesiynau llythrennedd gwybodaeth i'ch myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn. 

Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno strategaethau sylfaenol ar gyfer chwilio cronfeydd data electronig, cyfnodolion a'r Rhyngrwyd. 

 

Rydym yn gweithio gyda chi i deilwra'r sesiwn fel ei bod yn berthnasol ac yn benodol i bwnc. Gellir trefnu sesiynau uwch hefyd i fyfyrwyr sydd ar fin dechrau eu traethawd hir er enghraifft. 

Cysylltwch â'ch Llyfrgellydd Cyfadran  i drefnu sesiwn.  Gan ein bod yn ceisio teilwra'r sesiynau hyn i weddu i anghenion eich myfyrwyr, bydd angen digon o amser arnom i baratoi. 

Mae mwy o fanylion ar gael yn ein fframwaith Llythrennedd Gwybodaeth.

Recordiadau darlledu

BoB - On Demand TV & Radio for Education (Learning on Screen)

Mae BoB yn Wasanaeth Dysgu ar Sgrin ar alw ar Deledu a radio sy'n caniatáu i chi recordio a gweld teledu a radio ar-lein o dros 65 o sianeli am ddim gan gynnwys archif o dros 2 filiwn o raglenni.  Gallwch edrych arno ar y campws neu gartref (y DU yn unig). 

 

Mae BoB ar gael i staff, myfyrwyr ac ymchwilwyr mewn prifysgolion a cholegau sy'n aelodau ledled y DU. 

 

Gellir cynnwys rhaglenni neu glipiau cyflawn yn Blackboard, gweler y canllaw BoB i gael rhagor o fanylion.  Darganfod mwy a mewngofnodi.

 

Papurau Arholiad

Gall staff a myfyrwyr gael gafael ar bapurau arholiad ar-lein trwy wefan y llyfrgell.