Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff: Cefnogaeth ar gyfer ymchwil

This guide is also available in English

Benthyciadau Rhyng-Lyfrgellol

Os nad yw'r erthygl llyfr neu gyfnodolyn sydd ei angen arnoch yn cael ei gadw yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd, gallwch ofyn amdano gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. 

Gall staff wneud hyd at 10 cais yr wythnos. 

Ni chodir tâl ar staff. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

 

SCONUL

Sconul Access Scheme

Mae SCONUL Access yn fenter gydweithredol rhwng y rhan fwyaf o lyfrgelloedd addysg uwch y DU ac Iwerddon.  Mae'n galluogi staff a myfyrwyr cymwys i fenthyca deunydd o lyfrgelloedd eraill. 

 Ymunwch â'r cynllun a chael gwybod mwy am wefan SCONUL Access.

Adnoddau ar-Lein

Gellir cyrchu ein casgliad mawr o e-adnoddau, cronfeydd data, e-lyfrau ac e-gyfnodolion yn uniongyrchol trwy FINDit. 

Gallwch chwilio rhestr o'n holl gronfeydd data Dod o hyd i gronfeydd data A - Z

I ddod o hyd i ddeunyddiau print neu weledol, defnyddiwch gatalog y llyfrgell. 

Bydd Llyfrgellydd eich Cyfadran yn hapus i ddangos i chi sut i ddefnyddio'r adnoddau hyn.

Dodo o Hyd i Draethodau Ymchwil

Mae rhai o'r traethodau ymchwil Prydeinig mwyaf poblogaidd bellach ar gael yn electronig trwy wasanaeth EThOS y Llyfrgell Brydeinig. Mae EThOS yn dal miloedd o draethodau ymchwil sydd wedi'u sganio, gellir sganio eraill (ar gais) am ddim ac mae traethodau ymchwil eraill ar gael am ffi yn unig. 

Bydd yn rhaid i chi gofrestru gydag EThOS i gael mynediad at neu ofyn am draethodau ymchwil.  

 

Mae opsiynau eraill ar gael ar ein tudalen Traethodau Ymchwil.

 

Cyfeirnodi