Skip to main content

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff: Cefnogaeth ar gyfer ymchwil

This guide is also available in English

SCONUL

Sconul Access Scheme

Mae SCONUL Access yn fenter gydweithredol rhwng y rhan fwyaf o lyfrgelloedd addysg uwch y DU ac Iwerddon.  Mae'n galluogi staff a myfyrwyr cymwys i fenthyca deunydd o lyfrgelloedd eraill. 

 Ymunwch â'r cynllun a chael gwybod mwy am wefan SCONUL Access.

Benthyciadau Rhyng-Lyfrgellol

Os nad yw'r erthygl llyfr neu gyfnodolyn sydd ei angen arnoch yn cael ei gadw yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd, gallwch ofyn amdano gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. 

Gall staff wneud hyd at 10 cais yr wythnos. 

Ni chodir tâl ar staff. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

 

Endnote

   

 

EndNote® yn eich galluogi i symud yn ddi-dor trwy eich proses ymchwil gydag offer hyblyg ar gyfer chwilio, trefnu a rhannu eich ymchwil, gan greu eich llyfryddiaeth ac ysgrifennu eich papur. 

Darganfyddwch fwy ar ein tudalen gwe.

 

Adnoddau ar-Lein

Gellir cyrchu ein casgliad mawr o e-adnoddau, cronfeydd data, e-lyfrau ac e-gyfnodolion yn uniongyrchol trwy FINDit. 

Gallwch chwilio rhestr o'n holl gronfeydd data Dod o hyd i gronfeydd data A - Z

I ddod o hyd i ddeunyddiau print neu weledol, defnyddiwch gatalog y llyfrgell. 

Bydd Llyfrgellydd eich Cyfadran yn hapus i ddangos i chi sut i ddefnyddio'r adnoddau hyn.

Dodo o Hyd i Draethodau Ymchwil

Mae rhai o'r traethodau ymchwil Prydeinig mwyaf poblogaidd bellach ar gael yn electronig trwy wasanaeth EThOS y Llyfrgell Brydeinig. Mae EThOS yn dal miloedd o draethodau ymchwil sydd wedi'u sganio, gellir sganio eraill (ar gais) am ddim ac mae traethodau ymchwil eraill ar gael am ffi yn unig. 

Bydd yn rhaid i chi gofrestru gydag EThOS i gael mynediad at neu ofyn am draethodau ymchwil.  

 

Mae opsiynau eraill ar gael ar ein tudalen Traethodau Ymchwil.

 

Cyfeirnodi