Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff: Sut i reoli eich Data Ymchwil

This guide is also available in English

‘Research Data Management’ hwn gan Jisc

undefined                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CC BY-ND licence

https://rdmtoolkit.jisc.ac.uk/research-data-lifecycle/ 

                                                                                                                                                                              

 

 

Yn ganolog i egwyddor ymarfer ymchwil da mae cofnodi a storio data ymchwil yn onest, yn gywir ac yn ofalus. Nid yw Rheoli Data Ymchwil (RDM) yn fater unigol, mae'n cyflwyno sawl her ac yn codi llawer o gwestiynau trwy gydol y cylch bywyd ymchwil, ond yn greiddiol iddo, mae RDM yn ymwneud â rheoli data ymchwil yn weithredol. Mae RDM yn berthnasol ar draws pob disgyblaeth ac mae'n berthnasol i bawb sy'n cynnal ac yn rheoli ymchwil. Mae'r Brifysgol yn disgwyl i bob ymchwilydd gynnal ymchwil mewn modd cyfrifol a moesegol ac mae RDM yn elfen gynhenid o arfer da.

Mae Polisi RDM y Brifysgol yn nodi bod yn rhaid i bob prosiect ymchwil newydd gael cynllun rheoli a rhannu data. Rhaid i'r cynlluniau hyn ystyried hawlfraint, eiddo deallusol, trwyddedu data, diogelu data, mynediad at ddata a diogelwch ac ailddefnyddio data.

Gall ymchwilwyr PDC sydd ag ymholiadau am Data Management Plans, archifo data neu unrhyw elfen arall o RDM gysylltu â'r Llyfrgellydd Ymchwil (ar gyfer ymholiadau cyffredinol) neu'r Swyddogion Cyllido yn RISe (ar gyfer ymholiadau ar ofynion Cyllido ar gyfer RDM).