Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff: Y pethau sylfaenol

This guide is also available in English

Cyfrineiriau a tg

I gael mynediad i'r holl gyfleusterau ar-lein bydd angen i chi sefydlu eich cyfrif TG gan ddefnyddio'r Gwasanaeth Gweinyddiaeth Cyfrif Hunan-wasanaeth (SSAA) 

Bydd eich cyfrinair yn dod i ben ar ôl 120 diwrnod - i'w ailosod defnyddiwch SSAA. Mae cyfrifiaduron pwrpasol ar gael yn y llyfrgell.

Cymorth a Chefnogaeth
Ask at the Advice Zone in the library if you need basic help with IT or Contact IT directly:


Ffon: 01443 2 82882
e-bost: itsupport@southwales.ac.uk
gwefan: http://its.southwales.ac.uk

Dod o hyd i gyswllt y ganolfan cymorth TG ar eich bwrdd gwaith.  Logiwch alwad drwy'r cyswllt hwn.

Ymuno â'r llyfrgell

Mae croeso i bob aelod o staff ymuno â'r llyfrgell.

  1. Eich cerdyn adnabod staff yw eich cerdyn llyfrgell hefyd.
  2. Dewch â'r cerdyn i unrhyw un o'n pedair llyfrgell campws.
  3. Byddwn yn cymryd eich manylion cyswllt ac yn gwneud cyfrif llyfrgell i chi.
  4. FINDit yw catalog y llyfrgell; mewngofnodwch i FINDit gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair PDC.
  5. Mae Fy Nghyfrif o fewn FINDit ac mae'n caniatáu i chi reoli eich benthyciadau.

 


 

Llyfrau

Faint o lyfrau alla i eu benthyg?​
Myfyrwyr Staff ac Ymchwil - 25 eitem

Sut ydw i'n dod o hyd iddynt?​
Defnyddiwch FINDit i ddod o hyd i’n holl gasgliadau print ac e-lyfrau.  Darganfod mwy am FINDit drwy FINDit Help.

Sut mae mynd â nhw allan?​
Defnyddiwch ein peiriannau hunanwasanaeth ym mhob un o'n pedair llyfrgell.

A oes dirwyon llyfrgell?​

Rhoddir dirwyon yn unig am lyfrau a ddychwelyd yn hwyr y gwneir cais amdanynt gan ddefnyddwyr eraill.   Bydd eich llyfrau'n adnewyddu'n awtomatig os nad oes eu hangen ar unrhyw un arall, felly ni fyddwch yn cronni dirwyon os byddwch yn anghofio adnewyddu eich llyfrau. 

Y gyfradd ddirwy fydd £1.00 y dydd / rhan o ddiwrnod hyd at uchafswm o £20.00 yr eitem. 

Gwiriwch eich Cyfrif Llyfrgell yn rheolaidd i sicrhau nad oes angen eich llyfrau ar eraill. 

Mae rhagor o wybodaeth am y newid hwn ar gael ar y dudalen Dirwyon a Thaliadau.

 

Connect2

Connect 2 yw ein system archebu benthyciadau cyfryngau.  Rydych chi’n ei ddefnyddio i fenthyg offer cyfryngau.   

Logiwch ymlaen gyda mewngofnodiad staff PDC.

  findit

Sut i ffilmio

Bydd y ffilmiau byr hyn yn eich helpu i reoli Fy Nghyfrif, dod o hyd i lyfrau, e-lyfrau ac erthyglau cyfnodolion trwy FINDit.

Mae'n ddefnyddiol gwybod

Gwefan y Llyfrgell

Mewngofnodi ar y fewnrwyd

TEACH for Staff (Sianel ddysgu wedi'i gwella gan dechnoleg) Gwybodaeth, cyngor a newyddion am sut y gallwch chi ddefnyddio technoleg yn effeithiol o fewn eich ymarfer addysgu.

Oriau Agor                                                                         

Cwrdd â’ch Llyfrgellydd

Cysylltu â ni  

                                                                           

    

 

WiFiI gysylltu â'r WIFI (eduroam)

Enw defnyddiwr: Eich enw defnyddiwr staff yn y fformat joe.bloggs@southwales.ac.uk (nodwch: ni ddylech ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost staff arferol). 

Cyfrinair: Eich cyfrinair staff arferol

 

Pan fyddwch wedi rhoi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, dewiswch 'Join (Ymuno)'. 

O fewn ychydig eiliadau, cysylltir eich dyfais ag Euroam.

 

Sylwer: Gallwch gael mynediad i unrhyw rwydwaith o sefydliadau sy'n cymryd rhan yn yr un modd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan eduroam.

Argraffu

Llungopïo, Argraffu a Sganio

Mae yna beiriannau hunanwasanaeth ar draws pob safle lle gallwch argraffu, sganio neu lungopïo. Gall y peiriannau aml-swyddogaethol hyn gynhyrchu copïau du a gwyn, lliw a dyblyg (cefn wrth gefn).

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Argraffu a Dylunio PDC.

 

Sgwrsio llyfrgell

Defnyddiwch ein sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.  Yn ystod y dydd byddwch yn cael cymorth gan staff llyfrgell PDC a thu allan i'n horiau staff arferol bydd Llyfrgellydd o Brifysgol arall ar-lein i sgwrsio.