Skip to Main Content

Mae Deallusrwydd Artiffisial (AI): Gan ddyfynnu offer ai

This guide is also available in English

Canllawiau PDC

Canllawiau'r Brifysgol ar Ddefnyddio AI

Mae canllawiau’r Brifysgol yn nodi bod, ‘rhaid i fyfyrwyr fod yn awduron eu gwaith eu hunain. Nid yw cynnwys a gynhyrchir gyda llwyfannau AI cynhyrchiol, fel ChatGPT, heb ddull datgan cymeradwy a/neu gymeradwyaeth academaidd ymlaen llaw, yn cynrychioli gwaith gwreiddiol y myfyriwr ei hun felly gellid ei ystyried yn fath o gamymddwyn academaidd’.

 

Mae'n rhaid i chi gadarnhau gyda'ch tiwtor cyn defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn eich aseiniadau. Nid yw rhai asesiadau modiwl yn caniatáu defnyddio offer AI, tra gall eraill ganiatáu AI gyda rhai cyfyngiadau.

I gael manylion llawn am ganllawiau'r Brifysgol ar arferion annerbyniol, gweler datganiad sefyllfa AI PDC.

Nodyn: Mae canllawiau ar ddefnyddio AI yn newid yn barhaus i adlewyrchu datblygiadau yn y maes - gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd am ddiweddariadau.

(diweddarwyd diwethaf 03.09.23)
 

Arddulliau Cyfeirio

AI Cynhyrchiol (Harvard)

Os yw cynnyrch terfynol y deallusrwydd artiffisial (AI) (er enghraifft defnyddio ChatGPT mewn sgwrs) ar gael i chi yn unig, nodwch hyn fel cyfathrebiad personol a sicrhewch eich bod yn cynnwys disgrifiad o'r deunydd a gynhyrchir gan AI wrth ddyfynnu o fewn y testun. Ymgynghorwch â'ch tiwtor rhag ofn y bydd gofyn i chi ddarparu copi o'r gwaith AI fel atodiad i'ch gwaith.

Trefn wrth Gyfeirio:

 1. Enw’r adnodd AI
 2. Blwyddyn y cyfathrebiad (mewn cromfachau crwn)
 3. Cyfrwng y cyfathrebiad [AI]
 4. Derbynnydd y cyfathrebiad (eich enw)
 5. Diwrnod/mis y cyfathrebiad                                    

Enghraifft o ddyfynnu mewn testun

Pan ysgogwyd ChatGPT gan yr awdur, ymatebodd gyda 'diffiniad o uniondeb academaidd' (ChatGPT, 2023).

Mae copi o'r ymateb hwn yn Atodiad 1.

 Enghraifft o Gyfeirio

ChatGPT (2023) ChatGPT [AI] ymateb i John Jones. 2 Ebrill

 

AI Cynhyrchiol (MHRA)

Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol (MHRA)
Os yw cynnyrch terfynol yr AI (er enghraifft defnyddio ChatGPT mewn sgwrs) ar gael i chi yn unig, nodwch hwn fel a ganlyn. Ymgynghorwch â'ch tiwtor rhag ofn y bydd angen i chi ddarparu copi o'r gwaith AI fel atodiad i'ch gwaith.

Gorchymyn dyfynnu:
Awdur ac enw'r offeryn [AI]
Testun a gynhyrchwyd ar gyfer (rhowch eich enw)
Dyddiad llawn mewn cromfachau crwn

Troednodyn: Open AI's ChatGPT [AI], testun a gynhyrchwyd ar gyfer John Jones (20 Hydref 2023).

Llyfryddiaeth: Open AI's ChatGPT [AI] Cynhyrchwyd y testun ar gyfer John Jones (20 Hydref 2023).

Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol (APA 7fed)

Os yw cynnyrch terfynol y deallusrwydd artiffisial (AI) (er enghraifft defnyddio ChatGPT mewn sgwrs) ar gael i chi yn unig, nodwch hyn fel allbwn rhaglen feddalwedd (neu algorithm). Ymgynghorwch â'ch tiwtor rhag ofn y bydd gofyn i chi ddarparu copi o'r gwaith AI fel atodiad i'ch gwaith.

Trefn wrth gyfeirio:

 

 1. Awdur y rhaglen AI
 2. Blwyddyn fersiwn y rhaglen a ddefnyddiwyd (mewn cromfachau crwn)
 3. Enw’r AI (fel y teitl, mewn italig)
 4. Fersiwn, os yw'n berthnasol (mewn cromfachau crwn)
 5. Disgrifiad o'r rhaglen [ar gyfer cyd-destun, mewn cromfachau sgwâr]
 6. Cyhoeddwr, os yw'n wahanol i'r awdur
 7. URL, os yw'n berthnasol

Rhestr gyfeirio

OpenAI. (2023). ChatGPT (fersiwn Mai 12) [Model iaith mawr]. https://chat.openai.com/auth/login

 

Enghraifft o ddyfynnu mewn testun

Pan ysgogwyd ChatGPT gan yr awdur, ymatebodd gyda 'diffiniad o uniondeb academaidd' (OpenAI, 2023). Mae copi o'r ymateb hwn yn

Atodiad 1.

Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol (Rhifol) – yn seiliedig ar Chicago

Os yw cynnyrch terfynol y Deallusrwydd Artiffisial (AI) (er enghraifft defnyddio ChatGPT mewn sgwrs) ar gael i chi yn unig, nodwch hyn yng nghorff eich testun. Ymgynghorwch â'ch tiwtor rhag ofn y bydd gofyn i chi ddarparu copi o'r gwaith AI fel atodiad i'ch gwaith

Enghraifft o ddyfynnu mewn testun

Pan ysgogwyd ChatGPT gan yr awdur, ymatebodd gyda 'diffiniad o uniondeb academaidd' fel a ganlyn... Os ydych yn dymuno defnyddio dyfyniad mwy ffurfiol, gwnewch hynny mewn troednodyn.

Trefn wrth gyfeirio:

 1. Enw'r AI
 2. Y dyddiad y cynhyrchwyd y testun (mewn cromfachau)
 3. Cyhoeddwr/datblygwr
 4. URL, os yw'n berthnasol

Troednodyn a Llyfryddiaeth Enghreifftiol

1. ChatGPT, (Mai 12, 2023), OpenAI, https://chat.openai.com/auth/login.

Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol (OSCOLA)

Os yw cynnyrch terfynol y Deallusrwydd Artiffisial (AI) (er enghraifft defnyddio ChatGPT mewn sgwrs) ar gael i chi yn unig, nodwch hyn yng nghorff eich testun fel cyfathrebiad personol. Ymgynghorwch â'ch tiwtor rhag ofn y bydd gofyn i chi ddarparu copi o'r gwaith AI fel atodiad i'ch gwaith.

Trefn wrth gyfeirio:

 1. Enw’r AI [AI]
 2. Ffurf/allbwn y sgwrs
 3. Cynhyrchwyd y testun ar gyfer (eich enw)
 4. Dyddiad (mewn cromfachau crwn)

Enghraifft

Troednodyn ChatGPT [AI] Testun a gynhyrchwyd ar gyfer John Jones (Mai 12, 2023).

Llyfryddiaeth ChatGPT [AI] Testun a gynhyrchwyd ar gyfer John Jones (Mai 12, 2023)