Skip to Main Content

Mae Deallusrwydd Artiffisial (AI): Offer celf AI

This guide is also available in English

Ynghylch

Sut mae cynyrchyddion delwedd AI yn gweithio?

Mae'r holl gynhyrchwyr delwedd AI hyn yn cymryd anogwr testun ac yna'n ei droi - orau y gallant - yn ddelwedd gyfatebol.

 

AI sy'n cynhyrchu delweddau am ddim

Dyma rai enghreifftiau yn unig o offer sy'n rhad ac am ddim i'w defnyddio.

 

Enghreifftiau

Enghreifftiau o ddefnyddio cynyrchyddion rhad ac am ddim

Dyma rai enghreifftiau o gelf a greais gan ddefnyddio'r anogwr: "a cat in a field of daisies, reading a book"

Imagine.art                 Craiyon                   Gencraft                Canva                      Microsoft image 
                        

 

Syniadau ar ysgrifennu anogwyr

Byddwch mor ddisgrifiadol â phosibl am gynnwys eich delwedd. Dychmygwch eich bod yn siarad ag artist.

 • Beth sy'n digwydd?
 • Beth mae'r gwrthrych yn ei wneud?
 • Sut mae'r gwrthrych yn gwneud hyn?
 • Beth sy'n digwydd o amgylch y pwnc?
 • Sut olwg sydd ar y pwnc?
   
 •  Disgrifiwch yr arddull rydych chi ei eisiau e.e. ciwbyddol, celf pop, braslun neu os yw ar gael dewiswch yr arddull o'r opsiynau.
 • Ceisiwch osgoi defnyddio cysyniadau haniaethol fel cariad, casineb, heddwch, hardd, hyll. Yn lle hynny defnyddiwch enwau concrit fel dynol, ceffyl, tŷ.
 • Arbrofwch gyda gwahanol awgrymiadau a'u hadolygu yn ôl yr angen i gael y canlyniadau rydych chi eu heisiau.
   

Cyfeirio

Gwaith celf a grëwyd ar eich cais

Os ydych wedi defnyddio teclyn AI i gynhyrchu delwedd rhaid i chi gydnabod yr offeryn hwnnw fel ffynhonnell.

Trefn dyfynnu             

Enw’r offeryn AI

 

Blwyddyn (mewn cromfachau)                

 

Teitl y ddelwedd

 

Wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddio (enw’r offeryn AI)

 

Wedi'i ysgogi gan (eich enw)

 

Dyddiad creu                                                                                              

Enghraifft o ddyfyniad yn y testun

Ffigur 3. Cath yn darllen llyfr mewn cae gyda llygad y dydd a gynhyrchwyd gan ddefnyddio Imagine, Cynhyrchydd Delwedd AI, 14 Gorffennaf 2023.

 

Rhestr Cyfeirio

Imagine (2023) Cath yn darllen llyfr mewn cae gyda llygad y dydd

a gynhyrchwyd gan ddefnyddio Imagine, Cynhyrchydd Delwedd AI, wedi'i ysgogi gan (eich enw), 14 Gorffennaf 2023.

Ffigur 3. Cath yn darllen llyfr mewn cae gyda llygad y dydd a gynhyrchwyd gan ddefnyddio Imagine, Cynhyrchydd Delwedd AI, 14 Gorffennaf 2023.