Skip to Main Content

Sut i ymchwilio: Hafan

This guide is also available in English

Pam mae hyn yn bwysig i mi?

Mae dod yn hyddysg mewn gwybodaeth yn rhan bwysig o'ch profiad yn y Brifysgol.

Llythrennedd Gwybodaeth yw'r gallu i ganfod, defnyddio a gwerthuso gwybodaeth. Bydd y sgiliau hyn yn eich galluogi i gynhyrchu gwaith academaidd gwell, gellir ei ddefnyddio mewn bywyd bob dydd a bydd yn werthfawr wrth gynyddu cyfleoedd cyflogaeth.

Gall yr adnoddau yn y canllaw hwn helpu i wella'ch sgiliau llythrennedd gwybodaeth. Os ydych angen mwy o help, rydym yn eich annog i wneud apwyntiad gyda Llyfrgell Cyfadran.

 

Llyfrau defnyddiol

Croeso

Croeso i ganllaw'r Llyfrgell i'r broses ymchwil. Mae'r canllaw hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i chwilio am ystod eang o adnoddau gwybodaeth sy'n hanfodol i'ch astudiaethau.  Defnyddiwch y tabiau i fynd o gwmpas y canllaw.

Library Chat 24/7