Skip to Main Content

Sut i ymchwilio: Gwefannau

This guide is also available in English

Gwefannau

Gall gwefannau ddarparu tystiolaeth werthfawr i gefnogi'ch ymchwil a'ch ffynonellau awdurdodol fel sefydliadau academaiddadrannau'r llywodraeth a chyrff ymchwil yn aml yn defnyddio'r rhyngrwyd i sicrhau bod data pwysig ar gael yn gyflym ac yn rhydd.

Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd unrhyw un yn gallu ysgrifennu gwefannaufelly bydd angen i chi dreulio mwy o amser yn asesu eu dibynadwyedd nag y byddech chi gyda llyfrau neu erthyglau cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid.

Mae mwy o wybodaeth i'ch helpu i asesu ansawdd y deunydd a welwch ar y we ar gael yn y tab Gwerthuso Adnoddau.

Mae rhestrau o wefannau defnyddiol ar ein canllawiau pwnc.

 

Mae Google Scholar yn ffordd wych o chwilio am wybodaeth ac mae'n atodiad defnyddiol i chwiliadau cronfa ddata.  Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y llyfrgell.

 

Google Scholar

Mae Google Scholar yn ffordd wych o chwilio am wybodaeth ac mae'n atodiad defnyddiol i chwiliadau cronfa ddata.  Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y llyfrgell.

 

 

Google Scholar Search