Skip to Main Content

Sut i ymchwilio: Help pellach

This guide is also available in English

Cysylltwch â'ch Llyfrgellydd Cyfadran

Os ydych chi eisiau help gyda'ch ymchwil, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cyfadran.

Gill Edwards

Gill Edwardes

Llyfrgellydd ar gyfer: Blynyddoedd Cynnar, Addysg, Seicoleg, Gwaith Cymdeithasol, Cwnsela a Seicotherapi

Angharad Evans

Angharad Evans 

Animeiddio, Gemau ac Effeithiau Gweledol, Celf, Cerddoriaeth a Sain, Dylunio, Drama a Pherfformiad, Ffasiwn, Marchnata a Hysbysebu, Ffilm a'r Cyfryngau, Ffotograffiaeth, Newyddiaduraeth.

 

Sharon Latham

Sharon Latham

Llyfrgellydd ar gyfer: Amgylchedd Adeiledig, Cyfrifiadureg, Electroneg, Peirianneg, Gwyddoniaeth Gymhwysol

José López Blanco

José López Blanco

Dyniaethau, Gwyddorau Cymdeithasol a'r Qyfraith.

Lou Wallace

Lou Wallace

Llyfrgellydd ar gyfer: Gwyddorau Gofal, Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol.

Lowri Williams

Lowri Williams

Llyfrgellydd ar gyfer: Busnes, Marchnata, Cyllid a Chyfrifeg