Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sut i ymchwilio: Erthyglau

This guide is also available in English

Beth yw cyfnodolyn?

Mae cyfynodolyn yn gasgliad o erthyglau o fewn maes pwnc academaidd penodol, a gyhoeddir yn rheolaidd; cyhoeddir cyfnodolion mewn print neu yn electronig neu weithiau'r ddau.

Mae cylchgronau yn fwy diweddar na llyfrau ac maent yn lle da i ddod o hyd i'r ymchwil diweddaraf ar faes pwnc.

Mae'r llyfrgell yn tanysgrifio i ystod eang o gyfnodolion a gallwch gael gafael ar gyfnodolion drwy gatalog y llyfrgell FINDit.

Mathau o gyfnodolion:

 

Cyfnodolion a adolygir gan Gymheiriaid neu Ysgolheigion

Cyfnodolion Academaidd

Cyfnodolion Proffesiynol

 

 

Cyfnodolion print

Yn llyfrgelloedd Trefforest a Glyn-taf, mae gan y cyfnodolion print nod dosbarth y bydd angen i chi ddod o hyd i'r cyfnodolyn ar silffoedd y llyfrgell; bydd ganddynt yr un nod dosbarth â llyfrau o faes pwnc tebyg.
I ddod o hyd i nod dosbarth cyfnodolyn:

  • darganfyddwch y cyfnodolyn yn FINDit
  • cliciwch ar y cyswllt lleoliadau yn yr eitem
  • bydd marc dosbarth yn ymddangos yn y blwch lleoliadau ac mae'n cynnwys rhifau a llythrennau, fel gyda'r llyfrau.
  • uwchlaw'r marc dosbarth, fe welwch pa lyfrgell PDC sy'n dal y llyfr.

Yn llyfrgelloedd Caerdydd a Chasnewydd, trefnir y cyfnodolion print yn nhrefn yr wyddor yn ôl teitl cyfnodolyn.

e-erthyglau

Gellir cyrchu e-gyfnodolion trwy gatalog y llyfrgell FINDit mewn sawl ffordd;

  • Os ydych chi'n chwilio am deitl e-gylchgrawn penodol gallwch ddefnyddio'r cyswllt Find Journal yn FINDit.
  • Gallwch hefyd chwilio am deitl penodol o fewn Cronfa ddata
  • Os ydych chi eisiau chwilio cynnwys testun llawn erthygl yna mae angen i chi ddewis chwiliad article ar FINDit.

Cronfeydd data - yn ôl pwnc

Nid yw popeth ar gael yn FINDit ac efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ddefnyddio ein canllaw cronfeydd data i chwilio am adnoddau mwy arbenigol yn eich maes pwnc.

 

Gwasanaeth cais am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol (ILL)

Os oes arnoch angen eitemau nad ydynt ar gael o'n casgliadau, gallwch eu defnyddio drwy'r gwasanaeth cais am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol (ILL) sy'n cael ei weinyddu drwy'r Llyfrgell Brydeinig.

Cyn cyflwyno cais, gwiriwch FINDit gan na allwch gyflwyno ILL os oes gennym yr eitemau yn ein casgliadau.