Skip to Main Content

Sut i ymchwilio: Erthyglau

This guide is also available in English

Beth yw cyfnodolyn?

Mae cyfynodolyn yn gasgliad o erthyglau o fewn maes pwnc academaidd penodol, a gyhoeddir yn rheolaidd; cyhoeddir cyfnodolion mewn print neu yn electronig neu weithiau'r ddau.

Mae cylchgronau yn fwy diweddar na llyfrau ac maent yn lle da i ddod o hyd i'r ymchwil diweddaraf ar faes pwnc.

Mae'r llyfrgell yn tanysgrifio i ystod eang o gyfnodolion a gallwch gael gafael ar gyfnodolion drwy gatalog y llyfrgell FINDit.

Mathau o gyfnodolion:

 

Cyfnodolion a adolygir gan Gymheiriaid neu Ysgolheigion

Cyfnodolion Academaidd

Cyfnodolion Proffesiynol

 

 

Cyfnodolion print

Yn llyfrgelloedd Trefforest a Glyn-taf, mae gan y cyfnodolion print nod dosbarth y bydd angen i chi ddod o hyd i'r cyfnodolyn ar silffoedd y llyfrgell; bydd ganddynt yr un nod dosbarth â llyfrau o faes pwnc tebyg.
I ddod o hyd i nod dosbarth cyfnodolyn:

  • darganfyddwch y cyfnodolyn yn FINDit
  • cliciwch ar y cyswllt lleoliadau yn yr eitem
  • bydd marc dosbarth yn ymddangos yn y blwch lleoliadau ac mae'n cynnwys rhifau a llythrennau, fel gyda'r llyfrau.
  • uwchlaw'r marc dosbarth, fe welwch pa lyfrgell PDC sy'n dal y llyfr.

Yn llyfrgelloedd Caerdydd a Chasnewydd, trefnir y cyfnodolion print yn nhrefn yr wyddor yn ôl teitl cyfnodolyn.

e-erthyglau

Gellir cyrchu e-gyfnodolion trwy gatalog y llyfrgell FINDit mewn sawl ffordd;

  • Os ydych chi'n chwilio am deitl e-gylchgrawn penodol gallwch ddefnyddio'r cyswllt Find Journal yn FINDit.
  • Gallwch hefyd chwilio am deitl penodol o fewn Cronfa ddata
  • Os ydych chi eisiau chwilio cynnwys testun llawn erthygl yna mae angen i chi ddewis chwiliad article ar FINDit.

FINDit

Mae FINDit yn ddull chwilio syml, un-cam, am lyfrau, elyfrau, erthyglau, DVDs a mwy, ac mae’n cynnwys nifer o nodweddion personol i chi.

undefined

 

 

Cronfeydd data - yn ôl pwnc

Nid yw popeth ar gael yn FINDit ac efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ddefnyddio ein canllaw cronfeydd data i chwilio am adnoddau mwy arbenigol yn eich maes pwnc.

 

Gwasanaeth cais am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol (ILL)

Os oes arnoch angen eitemau nad ydynt ar gael o'n casgliadau, gallwch eu defnyddio drwy'r gwasanaeth cais am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol (ILL) sy'n cael ei weinyddu drwy'r Llyfrgell Brydeinig.

Cyn cyflwyno cais, gwiriwch FINDit gan na allwch gyflwyno ILL os oes gennym yr eitemau yn ein casgliadau.