Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sut i ymchwilio: Technegau chwilio

This guide is also available in English

Chwilio

Diffiniwch eich tasg
Pa fath o aseiniad ydych chi'n ei wneud? Ydych chi'n ysgrifennu traethawd, adroddiad neu draethawd hir? Neu ydych chi'n gwneud rhywfaint o ymchwil ymarferol neu'n creu ffilm o ddarn o gelf? Bydd hyn yn effeithio ar faint a mathau o wybodaeth y mae angen i chi eu casglu.


Cynllunio ymlaen
Ffurfiwch eich strategaeth chwilio cyn i chi ddechrau. Po fwyaf o ymdrech a wnewch yn eich strategaeth chwilio, y mwyaf perthnasol fydd eich canlyniadau chwilio. Bydd hyn yn arbed amser i chi yn y tymor hir..

 

Datblygwch eich geiriau allweddol
Mae angen i chi nodi geiriau allweddol ar gyfer pob un o brif gysyniadau eich pwnc ymchwil.

Bydd y geiriau a ddefnyddiwch i ddisgrifio eich pwnc yn cael dylanwad mawr ar lwyddiant eich chwiliad, felly mae'n werth treulio amser yn gweithio allan yr holl amrywiadau posibl y gallech eu defnyddio.

Geiriau allweddol eraill

 

Geiriau allweddol cysylltiedig

Geiriau allweddol ehangach

Geiriau allweddol culach

Geiriau allweddol unigol a lluosog

 

Sillafiadau allweddol

 

 

Datblygu eich strategaeth chwilio

Boolean Operators

Byrhad

Nodchwilwyr

Chwilio am Ymadrodd

Complex Boolean

ProximitySearches

Fielded Searches

 

Gosod Terfynau Chwilio

Lle

Cyfnod Amser/Arian

Poblogaeth

Iaith

 

Mireinio eich canlyniadau

Gormod o ganlyniadau?

Dim digon o ganlyniadau?