Skip to Main Content

Sut i ymchwilio: Technegau chwilio

This guide is also available in English

Chwilio

Diffiniwch eich tasg
Pa fath o aseiniad ydych chi'n ei wneud? Ydych chi'n ysgrifennu traethawd, adroddiad neu draethawd hir? Neu ydych chi'n gwneud rhywfaint o ymchwil ymarferol neu'n creu ffilm o ddarn o gelf? Bydd hyn yn effeithio ar faint a mathau o wybodaeth y mae angen i chi eu casglu.


Cynllunio ymlaen
Ffurfiwch eich strategaeth chwilio cyn i chi ddechrau. Po fwyaf o ymdrech a wnewch yn eich strategaeth chwilio, y mwyaf perthnasol fydd eich canlyniadau chwilio. Bydd hyn yn arbed amser i chi yn y tymor hir..

 

Datblygwch eich geiriau allweddol
Mae angen i chi nodi geiriau allweddol ar gyfer pob un o brif gysyniadau eich pwnc ymchwil.

Bydd y geiriau a ddefnyddiwch i ddisgrifio eich pwnc yn cael dylanwad mawr ar lwyddiant eich chwiliad, felly mae'n werth treulio amser yn gweithio allan yr holl amrywiadau posibl y gallech eu defnyddio.

Geiriau allweddol eraill

 

Geiriau allweddol cysylltiedig

Geiriau allweddol ehangach

Geiriau allweddol culach

Geiriau allweddol unigol a lluosog

 

Sillafiadau allweddol

 

 

Datblygu eich strategaeth chwilio

Boolean Operators

Byrhad

Nodchwilwyr

Chwilio am Ymadrodd

Complex Boolean

ProximitySearches

Fielded Searches

 

Gosod Terfynau Chwilio

Lle

Cyfnod Amser/Arian

Poblogaeth

Iaith

 

Mireinio eich canlyniadau

Gormod o ganlyniadau?

Dim digon o ganlyniadau?