Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sut i ymchwilio: Llyfrau ac e-Lyfrau

This guide is also available in English

Llyfrau

Mae llyfrau'n darparu gwybodaeth fanwl am bwnc; maent yn ddefnyddiol ar gyfer cael trosolwg o'r materion a'r dadleuon mewn maes pwnc.

Mae gan y llyfrgell gasgliadau mawr o lyfrau print a chasgliad cynyddol o e-lyfrau.

Gallwch bori drwy'r llyfrau print trwy ymweld ag un o'n pedair llyfrgell PDC ond gellir cael mynediad i'n holl lyfrau a'n e-Lyfrau trwy gatalog y llyfrgell, a elwir FINDit.

Pan fydd gennych restr o ganlyniadau chwilio, gallwch gyfyngu eich chwiliad i bwnc, awdur, dyddiad cyhoeddi neu leoliad llyfrgell gan ddefnyddio'r hidlyddion ar yr ochr chwith.

Beth yw e-lyfr?

Mae e-lyfr yn fersiwn electronig o lyfr printiedig; ni fydd gan bob llyfr print e-lyfr a bydd rhai e-lyfrau nad ydynt ar gael mewn print.

Mae'r llyfrgell yn stocio i nifer cynyddol o e-lyfrau, y gellir eu cyrchu 24/7 ar y rhyngrwyd, gellir chwilio am eiriau allweddol a gellir cadw chwiliadau.

Dosbarthiadau

Mae gan bob llyfr print nod silff a bydd angen i chi ddod o hyd i'r llyfr ar silffoedd y llyfrgell.

I ddod o hyd i nod silff llyfrau;

  • darganfyddwch y llyfr yn FINDit
  • cliciwch ar y cyswllt lleoliadau yn yr eitem
  • bydd y nod silff yn ymddangos yn y blwch cofnodi eitemau, mae'n cynnwys rhifau a llythrennau, er enghraifft 820.100 ABE. Mae'r rhif yn nodi maes pwnc y llyfr, ac mae'r llythrennau yn dynodi'r awdur neu'r teitl.
  • i'r chwith o'r nod silff, fe welwch pa lyfrgell PDC sy'n dal y llyfr.

Mewn llyfrgelloedd PDC, trefnir pob llyfr yn gyntaf gan rif y nod silff, gan ddechrau ar 000 ac yn gorffen gyda 999.99; yna o fewn y rhif hwnnw trefnir y llyfrau yn nhrefn yr wyddor yn ôl y llythrennau.

Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd

Os na allwch ddod o hyd i lyfr yn FINDit, yna gallwch ofyn am fenthyciad rhyng-lyfrgellol; mae hwn yn eitem a gyflenwir gan lyfrgell academaidd arall e.e. Y Llyfrgell Brydeinig.
Bydd llyfr print yn cael ei ddosbarthu i lyfrgell PDC o'ch dewis chi i’w fenthyg; ar hyn o bryd ni ellir benthyg e-lyfrau trwy fenthyciad rhyng-lyfrgellol.

Gellir gwneud ceisiadau am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol trwy FINDit a gellir dod o hyd i gymorth ar gyfer hyn ar wefan y llyfrgell.
Mae tâl o £3 am bob eitem am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol, ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.