Skip to Main Content

Sut i ymchwilio: Llyfrau ac e-Lyfrau

This guide is also available in English

Llyfrau

Mae llyfrau'n darparu gwybodaeth fanwl am bwnc; maent yn ddefnyddiol ar gyfer cael trosolwg o'r materion a'r dadleuon mewn maes pwnc.

Mae gan y llyfrgell gasgliadau mawr o lyfrau print a chasgliad cynyddol o e-lyfrau.

Gallwch bori drwy'r llyfrau print trwy ymweld ag un o'n pedair llyfrgell PDC ond gellir cael mynediad i'n holl lyfrau a'n e-Lyfrau trwy gatalog y llyfrgell, a elwir FINDit.

Pan fydd gennych restr o ganlyniadau chwilio, gallwch gyfyngu eich chwiliad i bwnc, awdur, dyddiad cyhoeddi neu leoliad llyfrgell gan ddefnyddio'r hidlyddion ar yr ochr chwith.

Beth yw e-lyfr?

Mae e-lyfr yn fersiwn electronig o lyfr printiedig; ni fydd gan bob llyfr print e-lyfr a bydd rhai e-lyfrau nad ydynt ar gael mewn print.

Mae'r llyfrgell yn stocio i nifer cynyddol o e-lyfrau, y gellir eu cyrchu 24/7 ar y rhyngrwyd, gellir chwilio am eiriau allweddol a gellir cadw chwiliadau.

Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd

Os na allwch ddod o hyd i lyfr yn FINDit, yna gallwch ofyn am fenthyciad rhyng-lyfrgellol; mae hwn yn eitem a gyflenwir gan lyfrgell academaidd arall e.e. Y Llyfrgell Brydeinig.
Bydd llyfr print yn cael ei ddosbarthu i lyfrgell PDC o'ch dewis chi i’w fenthyg; ar hyn o bryd ni ellir benthyg e-lyfrau trwy fenthyciad rhyng-lyfrgellol.

Gellir gwneud ceisiadau am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol trwy FINDit a gellir dod o hyd i gymorth ar gyfer hyn ar wefan y llyfrgell.
Mae tâl o £3 am bob eitem am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol, ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

 

FINDit

Mae FINDit yn ddull chwilio syml, un-cam, am lyfrau, elyfrau, erthyglau, DVDs a mwy, ac mae’n cynnwys nifer o nodweddion personol i chi.

undefined

 

 

Dosbarthiadau

Mae gan bob llyfr print nod silff a bydd angen i chi ddod o hyd i'r llyfr ar silffoedd y llyfrgell.

I ddod o hyd i nod silff llyfrau;

  • darganfyddwch y llyfr yn FINDit
  • cliciwch ar y cyswllt lleoliadau yn yr eitem
  • bydd y nod silff yn ymddangos yn y blwch cofnodi eitemau, mae'n cynnwys rhifau a llythrennau, er enghraifft 820.100 ABE. Mae'r rhif yn nodi maes pwnc y llyfr, ac mae'r llythrennau yn dynodi'r awdur neu'r teitl.
  • i'r chwith o'r nod silff, fe welwch pa lyfrgell PDC sy'n dal y llyfr.

Mewn llyfrgelloedd PDC, trefnir pob llyfr yn gyntaf gan rif y nod silff, gan ddechrau ar 000 ac yn gorffen gyda 999.99; yna o fewn y rhif hwnnw trefnir y llyfrau yn nhrefn yr wyddor yn ôl y llythrennau.