Skip to Main Content

Gyfeirnodi Harvard

Mae'r canllaw hwn yn cyflwyno arddull gyfeirio Harvard ac mae'n cynnwys enghreifftiau o ddyfyniadau.
This guide is available in English

Sut i gyfeirio tudalennau gwe

 

Trefn gyfeirnodi:

 1. Awdur (cyfenw neu enw teuluol cyn y llythrennau blaen)
 2. Blwyddyn y cyhoeddwyd y safle neu y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf (mewn cromfachau crwn)
 3. Teitl y safle Rhyngrwyd (mewn italig)
 4. Available at: URL
 5. Cyrchwyd: dyddiad (mewn cromfachau crwn)

Enghraifft o-fewn-testun:
Semiotics involves studying representations and the processes involved
in representational practices (Chandler, 2001).

Enghraifft gyfeirnodi:
Chandler, D. (2001) Semiotics for beginners. Available at: http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem02.html
(Accessed: 26 July 2010).

 

 

 

Trefn gyfeirnodi:

 1. Y sefydliad sy’n awdura
 2. Blwyddyn y cyhoeddwyd y safle neu y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf (mewn cromfachau crwn)
 3. Teitl y safle Rhyngrwyd (mewn italig)
 4. Available at: URL
 5. Accessed: date (in round brackets)

Enghraifft o-fewn-testun:
Fair pay in the NHS is firmly on the agenda for trade unions, such as Unison (2014).

Enghraifft gyfeirnodi:
Unison (2014) NHS workers deserve fair pay. Available at: http://www.unison.org.uk/at-work/health-care/keyissues/nhs-pay/home/
(Accessed: 17 December 2014).

 

 

Trefn gyfeirnodi:

 1. Teitl y safle Rhyngrwyd (mewn italig)
 2. Blwyddyn y cyhoeddwyd y safle neu y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf (mewn cromfachau crwn)
 3. Available at: URL
 4. Cyrchwyd: dyddiad (mewn cromfachau crwn)

Enghraifft o-fewn-testun: Use title of the site.
The story of the Aberbeeg ghost and the death of P.C. Pope is an intriguing one (Online Abertillery, 2010).

Enghraifft gyfeirnodi:
Online Abertillery (2010) Available at: http://www.abertillery.net/tales_ghost.html (Accessed: 19 July 2010).

Mae angen holi cwestiynau am ansawdd tudalen gwe sydd heb awdur neu ddyddiad, hy, ydy hi’n addas ar gyfer gwaith academaidd?

 

 

Trefn gyfeirnodi:

 1. Awdur
 2. Teitl y safle Rhyngrwyd (mewn italig)
 3. Available at: URL
 4. Cyrchwyd: dyddiad (mewn cromfachau crwn)

Enghraifft o-fewn-testun:
In order to respond to emergent oppositions in the future, researchers can
access neutron scattering competences (Neutron Sciences, no date).

Enghraifft gyfeirnodi:
Neutron Sciences (no date) Proton power upgrade project.
Available at: https://neutrons.ornl.gov/ppu (Accessed: 19 June 2019).

Sylwer: Mae angen holi cwestiynau am ansawdd tudalen gwe sydd heb awdur
neu ddyddiad, hy, ydy hi’n addas ar gyfer gwaith academaidd?

 

Sut i gyfeirio blogiau, cyfryngau cymdeithasol a wicis

 

Trefn gyfeirnodi:

 1. Awdur y neges (cyfenw neu enw teuluol cyn y llythrennau blaen)
 2. Blwyddyn y cyhoeddwyd y safle neu y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf (mewn cromfachau crwn)
 3. 3eitl y neges (mewn dyfynodau sengl)
 4. Teitl y safle rhyngrwyd (mewn italig)
 5. Diwrnod/mis y neges a bostiwyd
 6. Available at: URL
 7. Accessed: date (in round brackets)

Enghraifft o-fewn-testun:
Vikas Shah (2011) explored the concept of justice and the implications for society.

Enghraifft gyfeirnodi:
Shah, V. (2011) ‘Thought economics’, Thought Economics,6 July. Available at: http://thoughteconomics.blogspot.com/ (Accessed: 13 July 2011).

 

 

Trefn gyfeirnodi:

 1. Awdur (cyfenw neu enw teuluol cyn y llythrennau blaen)
 2. Blwyddyn y cyhoeddwyd y safle neu y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf (mewn cromfachau crwn)
 3. Teitl y dudalen (mewn dyfynodau sengl)
 4. Teitl y safle rhyngrwyd (mewn cromfachau sgwâr ac italig)
 5. Diwrnod/mis y neges a bostiwyd
 6. Available at: URL
 7. Cyrchwyd: dyddiad (mewn cromfachau crwn)

Enghraifft o-fewn-testun:
One organisation (Fair Trade Wales, 2011) regularly uses their Facebook
site to provide information about their most current marketing activities.

Enghraifft gyfeirnodi:
Fair Trade Wales (2011) ‘Fair Trade Wales – Cymru Masnach Deg’,
[Facebook], 13 July. Available at: http://www.facebook.com/fairtradewales#!/groups/fairtradewales
(Accessed: 13 July 2011).

 

 

Trefn gyfeirnodi:

 1. Teitl yr erthygl (mewn dyfynodau sengl)
 2. Blwyddyn y cyhoeddwyd y safle neu y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf (mewn cromfachau crwn)
 3. Teitl y safle rhyngrwyd [mewn italig a cromfachau sgwâr].
 4. Available at: URL
 5. Cyrchwyd: dyddiad (mewn cromfachau crwn)

Enghraifft o-fewn-testun:
A community of fans provide support for fellow owners of the
T-Mobile Sidekick phone (‘T-Mobile Sidekick Wiki | Info, Tips, Support’, 2010).

Enghraifft gyfeirnodi:
‘T-Mobile Sidekick Wiki | Info, Tips, Support’ (2010) [Sidekick Wiki]. Available at: http://wiki.sidekick.com/ (Accessed: 13 July 2011).