Skip to Main Content

Gyfeirnodi Harvard

Mae'r canllaw hwn yn cyflwyno arddull gyfeirio Harvard ac mae'n cynnwys enghreifftiau o ddyfyniadau.
This guide is available in English

Safonau Prydeinig o gronfeydd data ar-lein

Trefn gyfeirnodi:

1.    Enw’r sefydliad awdurdodi
2.    Blwyddyn cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)
3.    Rhif a theitl y safon (mewn italig)
4.    Teitl y gronfa ddata (mewn italig)
5.    Available at: URL
6.    (Accessed: dyddiad)

Enghraifft o-fewn-testun:
Standards assist in the evaluation of libraries of all types (British Standards Institute, 2008)

Enghraifft gyfeirnodi:
British Standards Institute (2008) BS ISO 11620: Information and documentation.
Library performance indicators. British Standards Online.
Available at: https:// bsol.bsigroup.com/en/BsolHomepage/
(Accessed: 21 July 2010).
 

 

Ymchwil y Farchnad/ Adroddiadau Ariannol o gronfeydd data ar-lein

Trefn gyfeirnodi:

 

  1. Sefydliad cyhoeddi
  2. Blwyddyn cyhoeddi/diweddariad diweddaraf (mewn cromfachau crwn) Teitl y detholiad neu’r adran o’r adroddiad (mewn dyfynodau sengl)
  3. Teitl y gronfa ddata (mewn italig)
  4. Available at: URL
  5. (Accessed: dyddiad).

Enghraifft o-fewn-testun:
Mintel (2014) noted that the convenience segment will grow sales by 3.7% in 2014.

Enghraifft gyfeirnodi:
Mintel (2014) ‘Supermarkets more than just food retailing’,
Mintel oxygen reports platform. Available at: http://academic.mintel.com
(Accessed: 8 December 2014).

Adroddiad ymchwil – y daethpwyd o hyd iddi ar-lein

Enghraifft o-fewn-testun:
In order to develop a government public health strategy, the Department of Health and Social Care (1998) commissioned a report into inequalities in health within UK society.

Enghraifft gyfeirnodi:
Department of Health and Social Care (1998) Independent inquiry into inequalities in health report [PDF]. Available at: http:// assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ (Accessed: 8 December 2014).