Skip to Main Content

Gyfeirnodi Harvard

Mae'r canllaw hwn yn cyflwyno arddull gyfeirio Harvard ac mae'n cynnwys enghreifftiau o ddyfyniadau.
This guide is available in English

Arweiniad PDC

Canllawiau'r Brifysgol ar Ddefnyddio AI
Mae canllawiau’r Brifysgol yn nodi bod ‘rhaid i fyfyrwyr fod yn awduron eu gwaith eu hunain. Nid yw cynnwys a gynhyrchir gyda llwyfannau AI cynhyrchiol, fel ChatGPT, heb ddull datgan cymeradwy a/neu gymeradwyaeth academaidd ymlaen llaw, yn cynrychioli gwaith gwreiddiol y myfyriwr ei hun felly gellid ei ystyried yn fath o gamymddwyn academaidd.

Rhaid i chi gadarnhau â'ch tiwtor cyn defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn eich aseiniadau. Nid yw rhai asesiadau modiwl yn caniatáu defnyddio offer AI, tra gall eraill ganiatáu DA gyda rhai cyfyngiadau. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio briff eich aseiniad a sicrhau y caniateir defnyddio offer deallusrwydd artiffisial o fewn aseiniad.


I gael manylion llawn am ganllawiau’r Brifysgol ar arferion annerbyniol, gweler dogfen bolisi AI PDC.

Nodyn: Mae canllawiau ar ddefnyddio AI yn newid yn barhaus i adlewyrchu datblygiadau yn y maes - gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd am ddiweddariadau.

(diweddarwyd ddiwethaf 10.09.23)

Seiliedig ar destun

AI cynhyrchiol Yn seiliedig ar destun

Os yw cynnyrch terfynol yr AI (er enghraifft defnyddio ChatGPT mewn sgwrs) ar gael i chi yn unig, nodwch hwn fel cyfathrebiad personol a chynhwyswch ddisgrifiad o'r deunydd a gynhyrchir gan AI yn eich dyfyniad yn y testun. Ymgynghorwch â'ch tiwtor rhag ofn y bydd angen i chi ddarparu copi o'r gwaith AI fel atodiad i'ch gwaith.

 

Trefn wrth Gyfeirio:

 1. Enw’r adnodd AI
 2. Blwyddyn y cyfathrebiad (mewn cromfachau crwn)
 3. Cyfrwng y cyfathrebiad [AI]
 4. Derbynnydd y cyfathrebiad (eich enw)
 5. Diwrnod/mis y cyfathrebiad               

 

Enghraifft o Gyfeirio

ChatGPT (2023) ChatGPT [AI] ymateb i John Jones. 2 Ebrill

 

Enghraifft o ddyfynnu mewn testun

Pan ysgogwyd ChatGPT gan yr awdur, ymatebodd gyda 'diffiniad o uniondeb academaidd' (ChatGPT, 2023).

Mae copi o'r ymateb hwn yn Atodiad 1.

 

Seiliedig ar ddelwedd

Gwaith celf a grëwyd ar eich cais
Os ydych wedi defnyddio teclyn deallusrwydd artiffisial i gynhyrchu delwedd rhaid i chi gydnabod yr offeryn hwnnw fel ffynhonnell.

Gorchymyn dyfynnu

 1. Enw offeryn AI
 2. Blwyddyn (mewn cromfachau crwn)
 3. Teitl y ddelwedd
 4. Wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddio enw offeryn AI [AI]
 5. Wedi'i annog gan (eich enw)
 6. Diwrnod/mis o gyfathrebu

Enghraifft o ddyfyniad yn y testun

Ffigur 3. Cath yn darllen llyfr mewn maes o ddelwedd llygad y dydd a gynhyrchwyd gan ddefnyddio teclyn AI (Craiyon, 14 Gorffennaf 2023)

 

Rhestr gyfeirio

Craiyon (2023) Cath yn darllen llyfr mewn cae llygad y dydd. Wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddio Craiyon [AI] Wedi'i annog gan John Jones. 14 Gorffennaf

Ffigur 3. Cath yn darllen llyfr mewn maes o ddelwedd llygad y dydd a gynhyrchwyd gan ddefnyddio teclyn AI (Craiyon, 14 Gorffennaf 2023)