Skip to Main Content

Gyfeirnodi Harvard

Mae'r canllaw hwn yn cyflwyno arddull gyfeirio Harvard ac mae'n cynnwys enghreifftiau o ddyfyniadau.
This guide is available in English

Cyfeirio perfformiadau byw

 

Trefn gyfeirnodi:

  1. Enw’r band
  2. Blwyddyn y perfformiad: (mewn cromfachau crwn)
  3. Lleoliad: dyddiad y gwelwyd [mewn cromfachau sgwâr]

Enghraifft o-fewn-testun:
Bob Dylan’s voice (2000) was barely audible against the backdrop of an
admittedly accomplished backing band, a fact not unnoticed by most of the
increasingly disgruntled crowd.

Enghraifft gyfeirnodi:
Bob Dylan (2000) [Sheffield Arena. 22 September].

 

 

Trefn gyfeirnodi:

  1. Teitl (mewn italig)
  2. Gan Awdur
  3. Blwyddyn y perfformiad (mewn cromfachau crwn)
  4. Cyfarwyddwyd gan
  5. Lleoliad: Dyddiad y gwelwyd [mewn cromfachau sgwâr]

In-text example:
The performers were singing in very close proximity to the audience
(The Duchess of Malfi, 2010)

Reference example:
The Duchess of Malfi by John Webster (2010) Directed by
Felix Barrett [Royal Albert Docks, London. 15 July].