Skip to Main Content

Cyfeirnodi OSCOLA

This guide is also available in English

Gan gynnwys ffynonellau yn eich gwaith

Mae sawl ffordd o gynnwys ffynonellau yn eich gwaith.  Gallwch grynhoi, aralleirio neu ddyfynnu gwybodaeth yn uniongyrchol. Pa un bynnag a
ddefnyddiwch, rydych yn rhoi gwybod i’ch darllenydd drwy osod y manylion cyfeirnodi mewn ffyrdd cynnil wahanol, fel y gwelir isod.

  • Crynhoi - os ydych yn crynhoi dadl neu safbwynt cyffredinol llyfr neu erthygl dim ond nodi enw’r awdur a’r flwyddyn cyhoeddi sydd ei angen. Nid oes angen nodi rhifau tudalennau yn y testun na’r rhestr gyfeirnodi.
  • Aralleirio - os ydych yn aralleirio pwynt penodol o’ch ffynhonnell dylech gynnwys y rhifau tudalen yn eich testun, yn ogystal ag enw’r awdur a’r flwyddyn. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i’ch darllenydd ddod o hyd i’r wybodaeth y cyfeirir ati.
  •  Dyfyniad uniongyrchol - yn copïo darn byr neu hir o destun, gair am air, yn uniongyrchol o ffynhonnell i'ch gwaith.

Dyfyniadau uniongyrchol

 

Ymgorfforwch ddyfyniadau sydd hyd at dair llinell i’ch testun, gyda dyfynodau sengl. Mae dyfyniadau o fewn dyfyniadau byr angen dyfynodau dwbl::

Enghraifft
The government included a high maximum penalty of 5 years imprisonment for breaching an anti-social behaviour order in the bill 'because the offender should be sentenced for his "pattern of behaviour", including the conduct giving rise to the making of the anti-social behaviour order.'
_____
A Ashworth, 'Social Control and "Anti-Social behaviour": The Subversion of Human Rights' (2004) 120 LQR 263, 278.

 

Cyflwynwch ddyfyniadau sy’n hirach na thair llinell mewn paragraff wedi ei fewnoli. Gadewch fwlch llinell i naill ochr a llall y paragraff sydd wedi ei fewnoli. Nid oes angen defnyddio dyfynodau, heblaw am ddyfynodau sengl o gylch dyfyniadau o fewn dyfyniadau.

 

Enghraifft
Sir John Smith argues that:
        In ordinary business matters … such an intention is presumed. The ordinary shopper in
        the high street does not have a conscious intention to create legal relations as he makes
        his various purchases, but he is undoubtedly entering into a series of contracts for the
        sale of goods.2
______
J Smith, The Law of Contract (4th rev edn, Sweet & Maxwell 2002) 117.

Cyfeirnodi eilaidd

Ystyr cyfeirnod eilaidd yw pan fyddwch yn darllen testun sy’n cynnwys cyfeiriad gan yr awdur at waith rhywun arall, a chithau am gyfeirio at y gwaith hwnnw yn eich aseiniad. Anogir chi i beidio â gwneud hyn gan y dylech wastad geisio dod o hyd i’r ffynhonnell wreiddiol, y gallwch ei dadansoddi a’i gwerthuso ar ei thermau ei hun.

Os nad yw’n bosibl dod o hyd i’r ffynhonnell wreiddiol, cyfeirnodwch y ffynhonnell yr ydych chi yn bersonol wedi ei darllen yn gyntaf ac wedyn mewn cromfachau, rhowch ‘fel y cyfeirit ato yn/ as cited in’ ac wedyn nodwch y ffynhonnell eilaidd rydych chi wedi ei darllen, gan gynnwys y rhif tudalen. 

Enghraifft
Quoted in WL Clay, The Prison Chaplain, A Memoir of the Reverend John Clay (London 1861) 554 (as cited in M Wiener, Reconstructing the Criminal Culture, Law and Policy in England 1830-1914 (CUP 1990) 79).