Skip to Main Content

Cyfeirnodi OSCOLA

This guide is also available in English

Llyfrau

awdur, | teitl | (argraffiad, | cyhoeddwr | blwyddyn)

 

Enghraifft
1 J Knowles, Effective Legal Research (2nd edn, Sweet & Maxwell 2009).

Enghraifft o ddyfyniad ailadroddus
5 Knowles (n 1) para 4.6.

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Knowles J, Effective Legal Research (2nd edn, Sweet & Maxwell 2009)

 

 

Os oes mwy nag un awdur, mewnosodwch ‘and’ cyn enw’r awdur olaf.

Awdur a/ac awdur, | teitl |(gwybodaeth ychwanegol, |argraffiad,| cyhoeddwr | blwyddyn)

Enghraifft
1 S Bailey and N Taylor, Bailey, Harris and Jones: Civil Liberties Cases, Materials, and Commentary (6th rev edn, OUP 2009).

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Bailey S and Taylor N, Bailey, Harris and Jones: Civil Liberties Cases, Materials, and Commentary (6th rev edn, OUP 2009)

Os oes mwy na thri awdur, rhowch enw’r awdur cyntaf ac wedyn ‘and others’.

Awdur and others, | teitl |(gwybodaeth ychwanegol, |argraffiad,| cyhoeddwr | blwyddyn)

Enghraifft
1 S Gardiner and others, Sports Law (3rd edn, Cavendish 2006).

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Gardiner S and others, Sports Law (3rd edn, Cavendish 2006)

Os nad oes awdur, cyfeirnodwch y golygydd yn yr un ffordd ag awdur, gan ychwanegu mewn cromfachau ar ôl yr enw ’(ed)’ neu ’(eds)’ os oes mwy nag un.

Enghraifft
8 M Woodley (ed), Osborn’s Concise Law Dictionary (11th edn, Sweet & Maxwell 2009).

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Woodley M (ed), Osborn’s Concise Law Dictionary (11th edn, Sweet & Maxwell 2009).

 

Pan fo llyfr yn cynnwys penodau wedi eu hysgrifennu gan nifer o wahanol awduron, wedi eu casglu ynghyd gan olygydd, cyfeirnodwch awdur y bennod a theitl y bennod mewn dyfynodau sengl, wedyn rhowch ePan fo llyfr yn cynnwys penodau wedi eu hysgrifennu gan nifer o wahanol awduron, wedi eu casglu ynghyd gan olygydd, cyfeirnodwch awdur y bennod a theitl y bennod mewn dyfynodau sengl, wedyn rhowch enw’r golygydd, teitl y llyfr mewn italig a’r wybodaeth gyhoeddi.

>>Yn y Llyfryddiaeth, cyfeirnodwch y llyfr fel cyfanwaith, gan hepgor manylion y bennod unigol.

Awdur y bennod, | ‘teitl y bennod’ | yn golygydd (gol/ed), | teitl y llyfr | (gwybodaeth ychwanegol, | cyhoeddwr | blwyddyn)

Enghraifft
8 T Weir ‘Tort’ in C Barnard, J O’Sullivan and G Virgo (eds), What about Law? Studying Law at University (2nd edn, Hart Publishing 2011).

Elyfrau

E-lyfr sydd ar gael yn electronig yn unig, dylai eich dyfyniad ddod i ben gyda'r cyfeiriad gwe a dyddiad cyrchu.

Enghraifft
1 T Futurebrain, Law Online (PME Publications 2012) <www.ebooks.au/futurebrain> (accessed 1 July 2015).

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Futurebrain T, Law Online (PME Publications 2012) <www.ebooks.au/futurebrain> (accessed 1 July 2015)

Gwyddoniaduron

Cyfeirnodwch wyddoniadur yn yr un ffordd â llyfr, ond hepgorwch yr awdur/golygydd a’r cyhoeddwr a rhowch rif yr argraffiad a’r flwyddyn gyhoeddi neu ailgyhoeddi. Daw pinbwyntiau at gyfrolau a pharagraffau ar ôl y wybodaeth gyhoeddi.

Enghraifftau
7 Halsbury’s Laws of England (5th edn, 2010) vol 45, para 25.
Leslie Green, ‘Legal Positivism’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall edn, 2009) <http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/legalpositivism> accessed 20 November 2009.

Enghraifftau yn y llyfryddiaeth
Halsbury’s Laws of England (5th edn, 2010) 
Green L, ‘Legal Positivism’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall edn, 2009) <http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/legalpositivism> accessed 20 November 2009