Skip to Main Content

Cyfeirnodi OSCOLA

This guide is also available in English

EU Treaties and other sources

Teitl deddfwriaeth | [blwyddyn] | cyfres OJ | rhifyn/tudalen gyntaf

 

Enghraifft
10 Consolidated Version of the Treaty on European Union [2008] OJ  C115/13.

Enghraifft yn y tabl deddfwriaeth
Consolidated Version of the Treaty on European Union [2008] OJ  C115/13


Cyfeirnodwch Reoliadau, Cyfarwyddebau, Argymhellion a Barnau fel a ganlyn:
Math o ddeddfwriaeth | rhif | teitl | [blwyddyn] | cyfres OJ | rhifyn/tudalen gyntaf

 

Enghraifft
12 Council Regulation (EC) 1984/2003 of 8 April 2003 introducing a  system for the statistical monitoring of trade in bluefin tuna, swordfish  and big eye tuna within the Community [2003] OJ L295/1.

Enghraifft yn y tabl deddfwriaeth
Council Regulation (EC) 1984/2003 of 8 April 2003 introducing a  system for the statistical monitoring of trade in bluefin tuna, swordfish  and big eye tuna within the Community [2003] OJ L295/1

Pinbwyntio

I gyfeirnodi erthygl neu erthyglau yn neddfwriaeth yr UE, rhowch goma, wedyn ‘art’ neu ‘arts’ a’r rhif(au) erthygl(au) ar ôl y cyfeirnod OJ:

Enghraifft
15 Consolidated Version of the Treaty on European Union [2008] OJ  C115/13, art 8.


I gyfeirnodi paragraff neu baragraffau yn neddfwriaeth yr UE dilynwch y drefn uchod ond defnyddiwch ‘para’ neu ‘paras’ yn lle.