Skip to Main Content

Cyfeirnodi OSCOLA

This guide is also available in English

Adroddiadau Comisiwn y Gyfraith

Comisiwn y Gyfraith | Teitl | (rhif adroddiad Comisiwn y Gyfraith, rhif papur Gorchymyn pan ar gael, Blwyddyn) [rhif paragraff]

Enghraifft
9 Law Commission, Unfair Terms in Contracts (Law Com No 292 Cm 6464, 2005) para 3.15.

Enghraifft yn y tabl deddfwriaeth
Law Commission, Unfair Terms in Contracts (Law Com No 292 Cm 6464, 2005)

Papurau Gorchymyn

Mae'r talfyriad yn dibynnu ar y flwyddyn cyhoeddi.

1833–69 C (1st series)
1870–99 C (2nd series)
1900–18 Cd
1919–56 Cmd
1957–86 Cmnd
1986– Cm

Trefn Gyfeirnodi gyda phinbwynt:
Awdur | Teitl | (rhif papur Gorchymyn, Blwyddyn) | rhif tudalen number

Enghraifft
8 Department for Education and Employment, Learning to Succeed: a New Framework for Post 16 Learning (Cm 4392, 1999) 5.

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Department for Education and Employment, Learning to Succeed: a New Framework for Post 16 Learning (Cm 4392, 1999)

Dadleuon Seneddol (Hansard)

HC Deb NEU HL Deb | dyddiad, | rhif cyfrol | rhif colofn

Enghraifft
12 HC Deb 3 February 1977, vol 389, cols 973-76.

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
HC Deb 3 February 1977, vol 389

 

Ateb ysgrifenedig yn Nhŷ’r Cyffredin, ychwanegwch W ar ôl rhif y golofn.
Ateb ysgrifenedig yn Nhŷ'r Arglwydd ychwanegwch WA cyn rhif y golofn.

Enghraifftau
12 HC Deb 4 July 1997m vol 280, col 505W.
12 HL deb 21 July 2005, vol 673, col WA261.

Adroddiadau pwyllgorau dethol

Enw Pwyllgor, | Teitl | (HL neu HC | sesiwn, | rhif y papur | rhif y gyfrol)

Enghraifft
Science and Technology Committee, Genomic Medicine (HL 2008-09, 107-I) para 3-1.

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Science and Technology Committee, Genomic Medicine (HL 2008-09, 107-I)

 

Mae blynyddoedd sesiwn y Senedd a rhif cyfresol yr adroddiad i'w gweld ar waelod ei dudalen deitl.