Skip to Main Content

Cyfeirnodi OSCOLA

This guide is also available in English

Cenhedloedd Unedig

Mae’r arweiniad llawn ar gael yma:
Isod mae enghreifftiau o rai o'r dogfennau a ddyfynnir amlaf.

Enghraifftau
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 19 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171.
Universal Declaration of Human Rights (adopted 10 December 1948 UNGA Res 217 A(III) (UDHR) art 5.
Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (adopted 12 August  1949, entered into force 2 November 1950) 75 UNTS 135 (Geneva Convention).
The Charter of the United Nations (adopted 26 June 1945, entered into force 24 October 1945) (United Nations Charter).