Skip to Main Content

Cyfeirnodi OSCOLA

This guide is also available in English

Erthyglau mewn Cyfnodolion

Rhowch y flwyddyn gyhoeddi mewn cromfachau crwm pan fo rhif cyfrol ar wahân; mae hyn yn wir am y rhan fwyaf o gyfnodolion. Dim ond tudalennau yn dechrau gyda thudalen 1 ar gyfer pob cyhoeddiad mewn cyfrol y dylech cynnwys rhif Rhowch y flwyddyn gyhoeddi mewn cromfachau crwm pan fo rhif cyfrol ar wahân; mae hyn yn wir am y rhan fwyaf o gyfnodolion. Dim ond tudalennau yn dechrau gyda thudalen 1 ar gyfer pob cyhoeddiad mewn cyfrol y dylech cynnwys rhif cyhoeddi. Os felly rhowch y rhif cyhoeddi mewn cromfachau yn syth ar ôl y rhif cyfrol. Os yn cyfeirnodi’r erthygl gyfan, rhowch rhif y dudalen gyntaf yn unig.

awdur, | ‘teitl yr erthygl’ | (blwyddyn) | cyfrol | enw neu dalfyriad y cyfnodolyn | tudalen gyntaf yr erthygl
[NEU]
awdur, | ‘teitl’ | [blwyddyn] | enw neu dalfyriad y cyfnodolyn | tudalen gyntaf yr erthygl

 

Enghraifft
18 D Whitehead, ‘Messages on parenthood: the Human Fertilisation and Embryology Bill’ (2008) 42 Law Teach 242.

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Whitehead D, ‘Messages on parenthood: the Human Fertilisation and Embryology Bill’ (2008) 42 Law Teach 242

 

Defnyddiwch dalfyriad safonol ar gyfer teitl y cyfnodolyn, gellir gweld y rhain yn y Cardiff Index to Legal Abbreviations.

Os mai dim ond ar-lein y mae’r cyfnodolyn yn cael ei gyhoeddi, heb fersiwn brint gyfatebol, neu os yw’r fersiwn rydych chi wedi ei darllen o’r erthygl ar-lein heb rifau tudalennau neu elfennau eraill, cyfeirnodwch fel yn yr enghraifft ganlynol.

awdur, | ‘teitl’ | blwyddyn | cyfrol| enw neu dalfyriad y cyfnodolyn |<cyfeiriad gwe> | dyddiad cyrchu

Enghraifft
7 H Power and B Dowrick, ‘Issues in Corporate Crime: An Introduction’ [1998] 2 Web J Current Legal Issues <http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/power2.html> accessed 6 January 2012.

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Power H and Dowrick B , ‘Issues in Corporate Crime: An Introduction’ [1998] 2 Web J Current Legal Issues <http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/power2.html> accessed 6 January 2012

Pan fo gan y rhain deitlau, ymdriniwch â nhw yn yr un ffodd ag erthyglau o gyfnodolion (gweler uchod), pan nad oes teitl, defnyddiwch enw’r achos mewn italig yn lle ac ychwanegwch ‘note’ ar ddiwedd y cyfeirnod. Os na roddir awdur, dechreuwch y cyfeirnod gyda theitl y sylwad achos os rhoddir un neu enw’r achos.

Enghraifft
9 'Andrew Ashworth, ‘R (singh) v Chief Constable of the West Midlands Police’ [2006] Crim LR 441 (note).
10 ‘Interim relief denied to musicians dropped from play: Ashworth and ors v Royal National Theatre’ [2014] 1000 IDS Brief HR July (note).

Enghraifft yn y llyfryddiaeth
Ashworth A, ‘R (singh) v Chief Constable of the West Midlands Police’ [2006] Crim LR 441 (note).
‘Interim relief denied to musicians dropped from play: Ashworth and ors v Royal National Theatre’ [2014] 1000 IDS Brief HR July (note).

Erthygl papur newydd

Awdur, │ 'teitl' │enw'r papur newydd │ (dinas cyhoeddi, │ dyddiad cyhoeddi) │tudalen y mae'r erthygl wedi'i chyhoeddi arni (os yw'n hysbys)
Awdur, │ 'teitl' │enw'r papur newydd │ (dinas cyhoeddi, │ dyddiad cyhoeddi) │ <URL> │ dyddiad cyrchu
 

Enghraifftau
2 J Croft, ‘Supreme Court Warns on Quality’ Financial Times (London, 1 July 2010) 3.
3 I Loader, ‘The Great Victim of this Get Tough Hyperactivity is Labour’ The Guardian (London, 19 June 2008) <www.guardian.co.uk/
commentisfree/2008/jun/19/justice.ukcrime> accessed 19 November 2009.

Enghraifftau yn y llyfryddiaeth
Croft J, ‘Supreme Court Warns on Quality’ Financial Times (London, 1 July 2010) 3
Loader I, ‘The Great Victim of this Get Tough Hyperactivity is Labour’ The Guardian (London, 19 June 2008) <www.guardian.co.uk/
commentisfree/2008/jun/19/justice.ukcrime> accessed 19 November 2009

 

Sylwch mai dim ond ar-lein y mae rhai papurau newydd a chylchgronau ar gael, fel y BBC neu HuffPost, ond gellir eu trin fel papurau newydd o hyd.