Skip to Main Content

Cyfeirnodi OSCOLA

This guide is also available in English

Tabl o achosion a deddfwriaeth

Dylai tablau sy’n rhestru cyfeirnodau llawn ar gyfer ffynonellau cyfraith gwreiddiol, fel arfer adroddiadau achosion cyfraith a deddfwriaeth sylfaenol ac is- ddeddfwriaeth (Deddfau ac Offerynnau Statudol) yn eich aseiniad ymddangos ar ddechrau eich gwaith, ar dudalen ar wahân, cyn prif gorff y testun. Yn dibynnau ar y ffynonellau, gallai’r rhestr gael ei rhannu’n is-adrannau ar gyfer pob categori.

Mae cyfeirnodau achosion yn cael eu rhoi yn y troednodiadau, ond sylwer nad yw enwau achosion yn cael eu hitaleiddio mewn tablau achosion a dylent ymddangos yn nhrefn yr wyddor o’r gair arwyddocaol cyntaf, e.e. Byddai 3Giles v Thompson [1994] 1 AC 142 (HL).. mewn troednodyn yn troi’n Giles v Thompson [1994] 1 AC 142 (HL)yn y Tabl Achosion.

 >>Ni chynhwysir atalnod llawn na phinbwyntiau ar gyfer unrhyw ffynhonnell mewn Tabl.

Enghraifftau
Tabl o achosion 
Achosion y DU
Boulton v Jones (1857) 2 H&N 564; 157 ER 232
Calvert v Gardiner [2002] EWHC 1394 (QB)
Edwards v Skyways [1964] 1 All ER494
Giles v Thompson [1994] 1 AC 142 (HL)
Henly v Mayor of Lyme (1828) 5 Bing 91, 107; 130 ER 995, 1001
R (Roberts) v Parole Board [2004] EWCA Civ 1031, [2005] (QB)
Stubbs v Sayer (CA, 8 November 1990)
Tweddle v Atkinson [1961] 1 B & S 393; 121 ER 762 (QB)

Tabl o Ddeddfwriaeth
Biliau
Presumption of Death Bill HL Bill (2012-13) 65
Alan Turing (Statutory Pardon) Bill HC Bill (2013-14) [124]
Statudau
Contract (Rights of Third Parties) Act 1999
Human Rights Act 1998
Landlord and Tenant Act 1995
Statutory Instruments
Eggs and Chicks (England) Regulations 2009, SI 2009/2163
EU Legislation
Consolidated Version of the Treaty on European Union [2008] OJ C115

Llyfryddiaeth

Dylai’r llyfryddiaeth fod ar ddiwedd prif gorff y testun ac ar ôl unrhyw atodiadau. 
Depending on the sources included, the list could be separated into sub-sections for each category (i.e., books, journal articles, websites).
There are some rules for formatting books and journal articles in a bibliography:

  1. Reverse the name so that the surname is first.
  2. There is no full stop at the end.
  3. Use a comma after the final initial and before the title.
  4. Only book titles, command papers, Law Commission Reports, select committee reports and webpages go in italics.. FOR HANNAH TO CHECK 
  5. Pinpoints, leave these out but retain the starting page number for journal articles.
  6. Journal titles should appear in their full form in the bibliography. FOR HANNAH TO CHECK. OSCOLA GUIDES ALLOWS FOR ABBREVIATIONS
  7. The titles of unattributed works should be preceded by a double em-dash. Arrange works in alphabetical order of author surname, with any unattributed works listed at the beginning in alphabetical order of the first major word of the title. FOR HANNAH TO CHECK 
Enghraifftau
Llyfryddiaeth
Llyfrau
Bailey S and Taylor N, Bailey Harris and Jones: Civil Liberties Cases, Materials and Commentary (6th rev edn, OUP 2009)
Gardiner S and others, Sports Law (3rd edn, Cavendish 2006)
Knowles J, Effective Legal Research (2nd edn, Sweet & Maxwell 2009)
Smith J, The Law of Contract (4th edn, Sweet & Maxwell 2002)
Treitel GH, The Law of Contract (11th edn, Sweet & Maxwell 2003)
Erthyglau Cyfnodolyn
Whitehead D, ‘Messages on parenthood: the Human Fertilisation and Embryology Bill’ (2008) 42 Law Teach 242
Gwefannau
English R, ‘Defining “dignity” – nailing jelly to the wall’ (UK Human Rights Blog, 8 August 2012) <http://ukhumanrightsblog.com/> accessed 10 August 2012


Mewn llyfryddiaeth, efallai y bydd angen i chi rhestru sawl llyfr gan yr un awdur. DMewn llyfryddiaeth, efallai y bydd angen i chi rhestru sawl llyfr gan yr un awdur. Dylid rhestru’r rhain yn gronolegol (gan ddechrau gyda’r hynaf.) Nid oes angen rhoi enw’r awdur fwy nag unwaith. Gellir rhoi em-dash dwbl yn lle, fel a ganlyn:

Example
Hart HLA, Law, Liberty and Morality (OUP 1963)
— —Punishment and Responsibility (OUP 1968)